Monthly Archives: October 2014

Aishja, kjo grua fisnike e Profetit Muhamed


Aisheja është vajza e Ebu Bekrit r.a, mikut më të ngushtë të Pejgamberit sal’allahu alejhi ue selem. Është vajza e atij që shoqëroi Profetin alejhi selam gjatë migrimit për në Medine. Është vajza e atij që e ndihmoi dhe përkrahu Profetin alejhi selam me gjithçka. Aisheja lindi në vitin e pestë të profetësisë, d.m.th kur

Hixhreti, data e ngadhënjimit të Islamit


Hixhret…! Me të përmendur këtë fjalë, përnjëherë na kujtohet revolucioni i çuditshëm shoqëror që plasi këtu e katërmbëdhjetë shekuj më parë m’u në zemrën e shkretëtirës arabe, revolucion ky që duke dalë çuditërisht nga thellësia e rërës së Hixhazit, në formë të një flake, shpërndau shkëndijat e tij në të katër anët e dheut. Një

Pretenduesi i diçkaje duhet të sjellë fakt vërtetues, ndërsa refuzuesi (pala e akuzuar) mjafton të betohet


Ibnu Abasi radijallahu anhu trabsmeton se Profeti Muhamed salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Pretenduesi i diçkaje duhet të sjellë fakt vërtetues, ndërsa refuzuesi (pala e akuzuar) mjafton të betohet”. Bejhakiu dhe të tjerë (Hadithi është i mirë, një pjesë  e tij gjendet ke Buhari dhe Muslimi).      Sa fjalë madhështore dhe gjithëpërfshirëse e

DASHURIA E FËMIJËVE TANË NDAJ PROFETIT


Në të vërtetë dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem është një themel i fesë dhe një parim i saj, pa të cilin besimi i njeriut nuk mund të funksionojë drejt dhe muslimani nuk mund ta neglizhojë atë. Ai nuk mund të tregohet i pavendosur në lidhje me të, sepse dashuria ndaj

DITA E ASHURAS DHE DISPOZITAT RRETH SAJ


Ç’është Ashura apo, ajo që njihet tek njerëzit si ashurja apo ashure? Përgjigjen e marrim nga argumentet e fesë e jo nga llogjika e infektuar nga bestytnitë e kota që “Allahu nuk ka zbritur për të tilla pretendime asnjë lloj argumenti, vetëm se pasojnë hamendjet dhe epshet, megjithëse u erdhi  prej Zotit të tyre udhëzimi.”

Dëshmia “Muhamedi është i dërguari i Allahut”


Kuptimi i kësaj dëshmie Kjo dëshmi është shtylla e dytë e Islamit, kuptimi i saj është dituria, besueshmëria dhe bindja kategorike, se Muhamedi (a.s) është i dërguar i Allahut, deklarimi dhe nxjerrja në pah e kësaj, qartësimi i saj me fjalë dhe punë, me fjalë përmes thënies së kësaj dëshmie, ndërsa me punë përmes sjelljeve

Muhamedi dhe gënjeshtrat rreth tij


Hyrje Që kur Islami filloi të përhapë dritën e tij në lindjen e mesme, Afrikën veriore, Spanjë dhe në disa pjesë të Evropës, kisha e krishterë dhe udhëheqësit evropianë u ndjenë të kërcënuar fetarisht dhe politikisht. Misionarët e krishterë filluan të studiojnë Islamin që të përhapnin gënjeshtra dhe mashtrime rreth mësimeve të tij, dhe me

Përmendja e profetit Muhamed në shkrimet e shenjta


Nuk ka asnjë dyshim se shqyrtimi i një çështjeje kaq të gjerë brenda një hapësire kaq të shkurtër përmban vështirësi objektive brenda saj. Për këtë arsye është e nevojshme që të qartësojmë limitet e këtij studimi. Së pari do të përmendim përpjekjet e dijetarëve myslimanë për të vërtetuar profetësinë e Muhamedit (a.s.) duke u mbështetur