Monthly Archives: January 2015

Për ata që shajnë Profetin


Arena botërore në javën që lamë pas gumëzhinte me ngjarjet e Francës, në të cilën një gazetë satirike u përball me një sulm për shkak se ishte tallur me Islamin dhe simbolet e tij. Kjo ngjarje i bëri njerëzit të ndanin qëndrime të ndryshme, çdo kush sipas asaj qe besonte. Nga ana tjetër media lozi

Publikimi i karikaturës së profetit Muhamed, fondamentalizëm ateist


Ribotimi i karikaturës sëprofetitMuhamednga revista franceze “Charlie Hebdo” ka sjellë shumë reagime në Francë dhe jo vetëm. Edhe në Shqipëri po diskutohet shumë me persona që janë pro dhe kundër publikimit të saj.Një prej atyre që e kundërshtojnë këtë veprim të revistës pariziene është edhe ish ministri i jashtëm Kreshnik Çollaku, aktualisht drejtues i sekretariatit

10 FAKTE QË ZBARDHIN KONTRIBUTIN E PEJGAMBERIT, ALEJHIS SALATU VES SELAM PËR NJERËZIMIN


Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, ndërsa paqja dhe bekimet qofshin mbi vulën e profetëve, Muhamedin, familjen, shokët dhe pasuesit e tij! Jomyslimanë të shumtë nga e gjithë bota, e veçanërisht nga perëndimi, pas shtrembërimit të qëllimshëm të figurës dhe personalitetit të Profetit Muhamed, [alejhis salatu ves salam], në mediet e tyre, pyesin për

SHENJAT E DASHURISË NDAJ PEJGAMBERIT [alejhi salatu ves selam]


 Allahu,subhanehu ve teala, e veçoi Pejgamberin, Alejhi selam, me veçori te shumta, si: zotëriu i tere njerëzimit, vula e pejgambereve, i dërguar tek te gjithë njerëzit…Thotë Allahu,subhanehu ve teala,”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا” Thuaj (Muhammed): “O ju njerëz! Unë jam i dërguari i All-llahut te të gjithë ju… ( A’raf 158)

Roli i Nënës së Besimtarëve, Hatixhes, Allahu qoftë i kënaqur me të, në ngushëllimin e Muhamedit alejhi selam


Roli i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të në ngushëllimin e të Dërguarit –paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të- u dukë qartë kur Muhamedi alejhi selam erdhi në shtëpi në gjendje të frikësuar, pasi që e kishte parë engjëllin Xhibril në formën e tij origjinale, të cilin Allahu e kishte krijuar me