Browsing category Artikuj

PISHTAR DHE NDRIÇUES


Kur Allahu e përshkroi hënën në Kuran tha: “një Hënë që ndriçon” (El-Furkan: 61), kurse kur e përshkroi diellin tha: “kandil (diell) të shndritshëm” (En-Nebe’: 13). Kurse kur e përshkroi Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha: “(të kemi çuar) si thirrës, që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin

Muhamedi a.s. Njeriu që ndryshoi historinë e njerëzimit


Sabri Bajgora “O Pejgamber, Ne të Dërguam ty dëshmues, lajmëtar përgëzues e qortues, dhe me urdhrin e Allahut thirrës për në rrugën e Tij, dhe pishtar ndriçues” Ahzab, 45-46) Të flasësh për njerëz të mëdhenj, nuk nevojiten fjalë të mëdha. Edhe me shprehjet më të thjeshta, mund ta shprehësh madhështinë e tyre. Por, kur bëhet

Emri i tij është Muhamed


Jusuf (Joseph) Estes Ndoshta ti që lexon këto rreshta mund të jesh i krishterë, protestant, katolik, hebre, ateist e shumë çfarë. Mund të jeshë me prirje komuniste, por mund të jeshë dhe nga ata të cilët mendojnë se demokracia është sistemi që duhet të drejtojë qytetërimet. Megjithatë, kushdo qoftë besimi yt, e sido qofshin pikpamjet

Orientalistët për Profetin Muhamed a.s


Redin Quku Opinioni dhe gjykimi i jomyslimanëve për figurën e Profetit a.s. filloi të ndryshojë gjatë gjysmës së dytë të shek. të 19-të, atëherë kur me trajtimin e çështjeve që kishin të bënin me Islamin filloi të merrej një  shkencë e re e sapodalë, orientalizmi, e cila si çdo disiplinë tjetër e ndarë tashmë nga