Browsing category Artikuj

Muhamedi a.s. Njeriu që ndryshoi historinë e njerëzimit


Sabri Bajgora “O Pejgamber, Ne të Dërguam ty dëshmues, lajmëtar përgëzues e qortues, dhe me urdhrin e Allahut thirrës për në rrugën e Tij, dhe pishtar ndriçues” Ahzab, 45-46) Të flasësh për njerëz të mëdhenj, nuk nevojiten fjalë të mëdha. Edhe me shprehjet më të thjeshta, mund ta shprehësh madhështinë e tyre. Por, kur bëhet

Emri i tij është Muhamed


Jusuf (Joseph) Estes Ndoshta ti që lexon këto rreshta mund të jesh i krishterë, protestant, katolik, hebre, ateist e shumë çfarë. Mund të jeshë me prirje komuniste, por mund të jeshë dhe nga ata të cilët mendojnë se demokracia është sistemi që duhet të drejtojë qytetërimet. Megjithatë, kushdo qoftë besimi yt, e sido qofshin pikpamjet

Orientalistët për Profetin Muhamed a.s


Redin Quku Opinioni dhe gjykimi i jomyslimanëve për figurën e Profetit a.s. filloi të ndryshojë gjatë gjysmës së dytë të shek. të 19-të, atëherë kur me trajtimin e çështjeve që kishin të bënin me Islamin filloi të merrej një  shkencë e re e sapodalë, orientalizmi, e cila si çdo disiplinë tjetër e ndarë tashmë nga

Streha Profetike!


Në banesën e lumtur të të Dërguarit të Allahut frynte vazhdimisht një frymë drojtjeje ndaj Allahut. Të gjitha lëvizjet që bëheshin atje, përshkoheshin nga një drojtje e vazhdueshme. Ata që mundnin t’i rroknin shikimet e Profetit (a.s.), në ato shikime në çdo kohë mundnin të ndjenin, madje, të shihnin qartë mahnitjen dhe zilinë për xhenetet

Argumente logjike mbi profetësinë e Muhamedit


Profetësia është një çështje e madhe dhe një pozitë tejet e lartë, atë e pretendon një njeri besnik dhe i virtytshëm, ose një gënjeshtar e mashtrues. Megjithatë, Zoti ka vendosur që çështja e profetësisë, të mos u përzihet njerëzve, përkundrazi ata kanë aftësinë që me anë të logjikës, të bëjnë dallimin mes profetit dhe sharlatani.

10 FAKTE QË ZBARDHIN KONTRIBUTIN E PEJGAMBERIT, ALEJHIS SALATU UE SELAM PËR NJERËZIMIN


Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, ndërsa paqja dhe bekimet qofshin mbi vulën e profetëve, Muhamedin, familjen, shokët dhe pasuesit e tij! Jomyslimanë të shumtë nga e gjithë bota, e veçanërisht nga perëndimi, pas shtrembërimit të qëllimshëm të figurës dhe personalitetit të Profetit Muhamed, alejhis salatu ue selam, në mediat e tyre, pyesin për

Qëndrimi i profetit Muhamed kundrejt besëtytnive


Besëtytnitë janë praktika dhe besime të pasakta, që nuk kanë bazë logjike apo ndonjë lidhje me jetën reale. Edhe pse hasen dhe në fusha të tjera, ato janë më shumë të zakonshme në çështjet e fesë. Pavarësisht nga raca apo feja, besëtytnitë janë të pranishme në shumë shoqëri. Për sa i përket fesë, ato kanë