Browsing category Artikuj

Qëndrimi i profetit Muhamed kundrejt besëtytnive


Besëtytnitë janë praktika dhe besime të pasakta, që nuk kanë bazë logjike apo ndonjë lidhje me jetën reale. Edhe pse hasen dhe në fusha të tjera, ato janë më shumë të zakonshme në çështjet e fesë. Pavarësisht nga raca apo feja, besëtytnitë janë të pranishme në shumë shoqëri. Për sa i përket fesë, ato kanë

Shokë në jetë dhe shokë në vdekje!


Në këtë botë ishin dy shokë! Në këtë botë ka shumë shokë, por ne do të përqendrohemi tek dy prej tyre. Ata ishin dy shokë të vërtetë. Njëri prej tyre çdo mëngjes i thoshte shokut të tij: “Më lejo të emigroj!” Ndërsa shoku i tij ia kthente: “Prit, se ndoshta Allahu të bën rrësk një

Sjellja e Profetit me fëmijët


Abdulaziz Shami Profeti Muhamed i rritur që në fëmijërinë e hershme jetim, e kishte të qartë se suksesi në sjellje dhe mardhënie me fëmijët varet nga mënyra se si sillesh me ta; se ata kanë nevojë të jeshë zemërgjerë, i durueshëm dhe i afrueshëm me ta. Për shkak të rëndësisë që ka kjo grupmoshë, Profeti

Hytbja e lamtumirës


  O Njerez! Degjoni cfare do t’ju them sot, sepse nuk e di nëse mot do t’ju takoj në ketë vend. O njerez! Kini drojë Zotin dhe respektojeni Ate. Behuni te njerezishem dhe te drejte ndaj vetes dhe ndaj te tjereve. Jeta dhe pasuria juaj janë të shenjta, gjer dituen kur të takoheni me Krijuesin

Profeti alejhi selam dhe fuqizimi i të rinjve


Muhamed Fat’hi Imagjinoni sikur një djalosh i ri të shkojë tek imami i xhamisë tuaj me një kërkesë absurde: “A mund të më japësh një fetva që më lejon të bëj zina (imoralitet)?” Çfarë përgjigjeje do të merrte?! Me shumë mundësi përgjigja e imamit do të shprehte irritim dhe zemërim. Me siguri do ta dëgjonit

E PËRKUJTIMIN TËND NE T’A NGRITËM LART


Qielli është i zymtë. Sikur dielli të mos ishte aty. Edhe retë janë nxirë. Ndoshta nga pluhuri, që era e fortë ka ngritur. Sikur me të, dëshiron që të sfidojë edhe qiellin, ose të mbulojë me të diellin. Retë e mbushura, presin nga çasti në çast të derdhen.  Të derdhen mbi tokë, për t’i dhuruar

SHENJAT E DASHURISË NDAJ PEJGAMBERIT [alejhi salatu ves selam]


 Allahu,subhanehu ve teala, e veçoi Pejgamberin, Alejhi selam, me veçori te shumta, si: zotëriu i tere njerëzimit, vula e pejgambereve, i dërguar tek te gjithë njerëzit…Thotë Allahu,subhanehu ve teala,”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا” Thuaj (Muhammed): “O ju njerëz! Unë jam i dërguari i All-llahut te të gjithë ju… ( A’raf 158)

Roli i Nënës së Besimtarëve, Hatixhes, Allahu qoftë i kënaqur me të, në ngushëllimin e Muhamedit alejhi selam


Roli i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të në ngushëllimin e të Dërguarit –paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të- u dukë qartë kur Muhamedi alejhi selam erdhi në shtëpi në gjendje të frikësuar, pasi që e kishte parë engjëllin Xhibril në formën e tij origjinale, të cilin Allahu e kishte krijuar me

Aishja, kjo grua fisnike e Profetit Muhamed


Aisheja është vajza e Ebu Bekrit r.a, mikut më të ngushtë të Pejgamberit sal’allahu alejhi ue selem. Është vajza e atij që shoqëroi Profetin alejhi selam gjatë migrimit për në Medine. Është vajza e atij që e ndihmoi dhe përkrahu Profetin alejhi selam me gjithçka. Aisheja lindi në vitin e pestë të profetësisë, d.m.th kur