Browsing category Artikuj

Orientalistët për Profetin Muhamed a.s


Redin Quku Opinioni dhe gjykimi i jomyslimanëve për figurën e Profetit a.s. filloi të ndryshojë gjatë gjysmës së dytë të shek. të 19-të, atëherë kur me trajtimin e çështjeve që kishin të bënin me Islamin filloi të merrej një  shkencë e re e sapodalë, orientalizmi, e cila si çdo disiplinë tjetër e ndarë tashmë nga

Streha Profetike!


Në banesën e lumtur të të Dërguarit të Allahut frynte vazhdimisht një frymë drojtjeje ndaj Allahut. Të gjitha lëvizjet që bëheshin atje, përshkoheshin nga një drojtje e vazhdueshme. Ata që mundnin t’i rroknin shikimet e Profetit (a.s.), në ato shikime në çdo kohë mundnin të ndjenin, madje, të shihnin qartë mahnitjen dhe zilinë për xhenetet

Argumente logjike mbi profetësinë e Muhamedit


Profetësia është një çështje e madhe dhe një pozitë tejet e lartë, atë e pretendon një njeri besnik dhe i virtytshëm, ose një gënjeshtar e mashtrues. Megjithatë, Zoti ka vendosur që çështja e profetësisë, të mos u përzihet njerëzve, përkundrazi ata kanë aftësinë që me anë të logjikës, të bëjnë dallimin mes profetit dhe sharlatani.

10 FAKTE QË ZBARDHIN KONTRIBUTIN E PEJGAMBERIT, ALEJHIS SALATU UE SELAM PËR NJERËZIMIN


Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, ndërsa paqja dhe bekimet qofshin mbi vulën e profetëve, Muhamedin, familjen, shokët dhe pasuesit e tij! Jomyslimanë të shumtë nga e gjithë bota, e veçanërisht nga perëndimi, pas shtrembërimit të qëllimshëm të figurës dhe personalitetit të Profetit Muhamed, alejhis salatu ue selam, në mediat e tyre, pyesin për

Qëndrimi i profetit Muhamed kundrejt besëtytnive


Besëtytnitë janë praktika dhe besime të pasakta, që nuk kanë bazë logjike apo ndonjë lidhje me jetën reale. Edhe pse hasen dhe në fusha të tjera, ato janë më shumë të zakonshme në çështjet e fesë. Pavarësisht nga raca apo feja, besëtytnitë janë të pranishme në shumë shoqëri. Për sa i përket fesë, ato kanë

Shokë në jetë dhe shokë në vdekje!


Në këtë botë ishin dy shokë! Në këtë botë ka shumë shokë, por ne do të përqendrohemi tek dy prej tyre. Ata ishin dy shokë të vërtetë. Njëri prej tyre çdo mëngjes i thoshte shokut të tij: “Më lejo të emigroj!” Ndërsa shoku i tij ia kthente: “Prit, se ndoshta Allahu të bën rrësk një

Sjellja e Profetit me fëmijët


Abdulaziz Shami Profeti Muhamed i rritur që në fëmijërinë e hershme jetim, e kishte të qartë se suksesi në sjellje dhe mardhënie me fëmijët varet nga mënyra se si sillesh me ta; se ata kanë nevojë të jeshë zemërgjerë, i durueshëm dhe i afrueshëm me ta. Për shkak të rëndësisë që ka kjo grupmoshë, Profeti

Hytbja e lamtumirës


  O Njerez! Degjoni cfare do t’ju them sot, sepse nuk e di nëse mot do t’ju takoj në ketë vend. O njerez! Kini drojë Zotin dhe respektojeni Ate. Behuni te njerezishem dhe te drejte ndaj vetes dhe ndaj te tjereve. Jeta dhe pasuria juaj janë të shenjta, gjer dituen kur të takoheni me Krijuesin