Browsing category Artikuj

Hixhreti, data e ngadhënjimit të Islamit


Hixhret…! Me të përmendur këtë fjalë, përnjëherë na kujtohet revolucioni i çuditshëm shoqëror që plasi këtu e katërmbëdhjetë shekuj më parë m’u në zemrën e shkretëtirës arabe, revolucion ky që duke dalë çuditërisht nga thellësia e rërës së Hixhazit, në formë të një flake, shpërndau shkëndijat e tij në të katër anët e dheut. Një

DASHURIA E FËMIJËVE TANË NDAJ PROFETIT


Në të vërtetë dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem është një themel i fesë dhe një parim i saj, pa të cilin besimi i njeriut nuk mund të funksionojë drejt dhe muslimani nuk mund ta neglizhojë atë. Ai nuk mund të tregohet i pavendosur në lidhje me të, sepse dashuria ndaj

DITA E ASHURAS DHE DISPOZITAT RRETH SAJ


Ç’është Ashura apo, ajo që njihet tek njerëzit si ashurja apo ashure? Përgjigjen e marrim nga argumentet e fesë e jo nga llogjika e infektuar nga bestytnitë e kota që “Allahu nuk ka zbritur për të tilla pretendime asnjë lloj argumenti, vetëm se pasojnë hamendjet dhe epshet, megjithëse u erdhi  prej Zotit të tyre udhëzimi.”

Dhjetë arsye për ta dashur profetin Muhamed


Për një grua myslimane si unë, është shumë e vështirë të specifikosh “dhjetë arsye për ta dashur profetin (a.s.). Kur më kërkuan të shkruaja vetëm dhjetë arsye u ndjeva e humbur. Vazhdova të mendoj se cilat prej një milion arsyeve duhet të shkruaja. Humba në karakterin e tij të madh njerëzor dhe profetik. Është me

PROFETI, salallahu alejhi ue selem, DHE FEMIJËT


Njeriu më i madh që ka njohur historia është Profeti ynë, realitet ky të cilin e besojnë myslimanët, e pohojnë jomuslimanët gjithashtu nuk mund ta kundërshtojnë armiqtë. Këtë burrë nga cilido kënd që dëshiron ta studiosh, të hulumtosh rreth tij dhe të njihesh më imtësisht do të hamendesh dhe nuk gjen tjetër veçse fjalë miradije

Porosi Profetike per bashkeshortet


Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi vulen e profetve Muhamedin, mbi familjen e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Gjykimit.Allahu dhe i derguari i Tij kane nxitur qe muslimani te martohet, ne menyre qe te ruaje nderin, por edhe qe te ndertoje

Profeti Muhamed a.s la pas burra dhe jo pasuri


 Profeti a.s ndërroi jetë pasi iu shpall dhe ajeti i fundit nga Kurani fisnik:”Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj..” (Maide, 3) Tashmë ishte plotësuar legjislacioni islam, ishte plotësuar feja dhe ishin edukuar burra të cilat do të merrnin në dorë fatin e umetit.