Browsing category Artikuj

Profeti alejhi selam dhe fuqizimi i të rinjve


Muhamed Fat’hi Imagjinoni sikur një djalosh i ri të shkojë tek imami i xhamisë tuaj me një kërkesë absurde: “A mund të më japësh një fetva që më lejon të bëj zina (imoralitet)?” Çfarë përgjigjeje do të merrte?! Me shumë mundësi përgjigja e imamit do të shprehte irritim dhe zemërim. Me siguri do ta dëgjonit

E PËRKUJTIMIN TËND NE T’A NGRITËM LART


Qielli është i zymtë. Sikur dielli të mos ishte aty. Edhe retë janë nxirë. Ndoshta nga pluhuri, që era e fortë ka ngritur. Sikur me të, dëshiron që të sfidojë edhe qiellin, ose të mbulojë me të diellin. Retë e mbushura, presin nga çasti në çast të derdhen.  Të derdhen mbi tokë, për t’i dhuruar

SHENJAT E DASHURISË NDAJ PEJGAMBERIT [alejhi salatu ves selam]


 Allahu,subhanehu ve teala, e veçoi Pejgamberin, Alejhi selam, me veçori te shumta, si: zotëriu i tere njerëzimit, vula e pejgambereve, i dërguar tek te gjithë njerëzit…Thotë Allahu,subhanehu ve teala,”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا” Thuaj (Muhammed): “O ju njerëz! Unë jam i dërguari i All-llahut te të gjithë ju… ( A’raf 158)

Roli i Nënës së Besimtarëve, Hatixhes, Allahu qoftë i kënaqur me të, në ngushëllimin e Muhamedit alejhi selam


Roli i Hatixhes Allahu qoftë i kënaqur me të në ngushëllimin e të Dërguarit –paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të- u dukë qartë kur Muhamedi alejhi selam erdhi në shtëpi në gjendje të frikësuar, pasi që e kishte parë engjëllin Xhibril në formën e tij origjinale, të cilin Allahu e kishte krijuar me

Aishja, kjo grua fisnike e Profetit Muhamed


Aisheja është vajza e Ebu Bekrit r.a, mikut më të ngushtë të Pejgamberit sal’allahu alejhi ue selem. Është vajza e atij që shoqëroi Profetin alejhi selam gjatë migrimit për në Medine. Është vajza e atij që e ndihmoi dhe përkrahu Profetin alejhi selam me gjithçka. Aisheja lindi në vitin e pestë të profetësisë, d.m.th kur

Hixhreti, data e ngadhënjimit të Islamit


Hixhret…! Me të përmendur këtë fjalë, përnjëherë na kujtohet revolucioni i çuditshëm shoqëror që plasi këtu e katërmbëdhjetë shekuj më parë m’u në zemrën e shkretëtirës arabe, revolucion ky që duke dalë çuditërisht nga thellësia e rërës së Hixhazit, në formë të një flake, shpërndau shkëndijat e tij në të katër anët e dheut. Një

DASHURIA E FËMIJËVE TANË NDAJ PROFETIT


Në të vërtetë dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem është një themel i fesë dhe një parim i saj, pa të cilin besimi i njeriut nuk mund të funksionojë drejt dhe muslimani nuk mund ta neglizhojë atë. Ai nuk mund të tregohet i pavendosur në lidhje me të, sepse dashuria ndaj

DITA E ASHURAS DHE DISPOZITAT RRETH SAJ


Ç’është Ashura apo, ajo që njihet tek njerëzit si ashurja apo ashure? Përgjigjen e marrim nga argumentet e fesë e jo nga llogjika e infektuar nga bestytnitë e kota që “Allahu nuk ka zbritur për të tilla pretendime asnjë lloj argumenti, vetëm se pasojnë hamendjet dhe epshet, megjithëse u erdhi  prej Zotit të tyre udhëzimi.”