Browsing category Artikuj

PROFETI, salallahu alejhi ue selem, DHE FEMIJËT


Njeriu më i madh që ka njohur historia është Profeti ynë, realitet ky të cilin e besojnë myslimanët, e pohojnë jomuslimanët gjithashtu nuk mund ta kundërshtojnë armiqtë. Këtë burrë nga cilido kënd që dëshiron ta studiosh, të hulumtosh rreth tij dhe të njihesh më imtësisht do të hamendesh dhe nuk gjen tjetër veçse fjalë miradije

Porosi Profetike per bashkeshortet


Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi vulen e profetve Muhamedin, mbi familjen e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Gjykimit.Allahu dhe i derguari i Tij kane nxitur qe muslimani te martohet, ne menyre qe te ruaje nderin, por edhe qe te ndertoje

Profeti Muhamed a.s la pas burra dhe jo pasuri


 Profeti a.s ndërroi jetë pasi iu shpall dhe ajeti i fundit nga Kurani fisnik:”Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj..” (Maide, 3) Tashmë ishte plotësuar legjislacioni islam, ishte plotësuar feja dhe ishin edukuar burra të cilat do të merrnin në dorë fatin e umetit.

1 4 5 6