Browsing category Hadithe

Hytbe Profetike


Nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se ka thënë: “Na ka mbajtur hutbe Pejgamberi i Allahut salallahu alejhi ue selem mbi devenë e tij dhe tha[1]: “O ju njerëz! Sikur vdekja është caktuar vetëm për të tjerët e jo edhe për ne. Përcjellim të vdekurit sikur ata po udhëtojnë, e pak prej

Bazat e fesë Islame


Prijësi i besimtarëve Omeri[1], Allahu qoftë i kënaqur prej tij, gjithashtu transmeton dhe thotë: Një ditë, ndërsa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpara nesh u paraqit një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zinj. Tek ai nuk dukeshin shenjat e udhëtimit dhe askush

Pretenduesi i diçkaje duhet të sjellë fakt vërtetues, ndërsa refuzuesi (pala e akuzuar) mjafton të betohet


Ibnu Abasi radijallahu anhu trabsmeton se Profeti Muhamed salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Pretenduesi i diçkaje duhet të sjellë fakt vërtetues, ndërsa refuzuesi (pala e akuzuar) mjafton të betohet”. Bejhakiu dhe të tjerë (Hadithi është i mirë, një pjesë  e tij gjendet ke Buhari dhe Muslimi).      Sa fjalë madhështore dhe gjithëpërfshirëse e

Koncepti i përqendrimit


عَنْ سُفيانَ بن عبدِ اللهِ – رضي الله عنه – ، قالَ : قُلتُ : يا رَسولَ اللهِ ، قُلْ لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عَنْهُ أحداً غَيرَكَ ، قال : (( قُلْ : آمَنْتُ باللهِ ، ثمَّ استقِمْ )) رواهُ مُسلم . Nga Sufjan bin Abdulla –radijallahu anhu-, transmetohet të ketë thënë: “O

Koncepti i trupit


Nga Ebu Mes’ud Ukbe bin Amri el-Ensariu, Bedri, r.a., trasmetohet se i Dërguari i Allahut, (salallahu alejhi ue selem), ka deklaruar: “Ajo që njerëzit e kanë hasur nga revelata e parë e më hershme janë fjalët: ‘nëse nuk turpërohesh bën çka të duash!” Fjalët e të Dërguarit, (salallahu alejhi ue selem), “Ajo që njerëzit e kanë hasur