Browsing category Jetëshkrimi i Profetit

Ta njohim të dërguarin Muhamed III


Profecia Kjo ndodhi në moshën 40-vjeçare gjatë një nate të muajit të Ramazanit. I Lartmadhëruari thirri Muhamedin në shërbimin e tij. Atë natë, e njohur me emrin Lejlet-ul Kadr, “Nata e Caktimit ose Nata Fuqisë”. Shpirti Besnik (engjëlli Xhibril) zbriti me vendimin e Zotit dhe me një dritë për njerëzimin: Kuranin 4. Një kapitull i

TA NJOHIM TË DËRGUARIN E FUNDIT II


I besueshmi Në moshë të re, Muhamedi ishte i njohur sipas të gjithëve si: El-Emîn “i besueshmi” (ai, tek i cili mund të mbështetesh), në saje të ndershmërisë dhe të karakterit të tij fisnik. Xhaxhai i tij e donte shumë dhe e merrte me vete në Siri, kur shkonte për çështje pune. Kjo gjë i

TA NJOHIM TË DËRGUARIN E FUNDIT


Origjina e Profetit Muhamed (a.s.) Qyteti i Mekës, prej nga e ka origjinën familja e Muhamedit (a.s.), ka qenë në vazhdimësi qendër e rëndësishme ekonomike dhe tregtare, njëkohësisht edhe qendër shpirtërore dhe fetare e Arabisë. Që nga periudhat parahistorike, arabët dyndeshin nga çdo anë dhe grupe-grupe shkonin për të vizituar Qaben, shtëpinë e Zotit. Meka