David George Hogarth për profetin Muhamed


David George Hogarth[1] në librin “Historia e Arabisë”, veç të tjerash thotë: “Muhamedi a.s. është i vetmi, ndër njerëzit më të shquar të njerëzimit, jeta e përditshme e të cilit është studiuar, është çmuar dhe është marrë si shembull, duke u zbatuar në jetë edhe sot nga miliona njerëz. Kjo gjë, nuk mund të thuhet për ithtarët e feve të tjera, të cilët, në jetën e tyre të përditshme, nuk praktikojnë mënyrën e jetësës së themeluesit të fesë së tyre.

 

[1] David George Hogarth, ka qënë komandant toger në Rezervën Vullnetare të Marinës Mbretërore, si dhe ka qënë arkeolog dhe studiues britanik.

 

(Visited 206 times, 1 visits today)

You may also like

LEAVE A COMMENT