Dr. Annine Besant per Profetin Muhamed


“Është e pamundur për këdo, që studion jetën dhe karakterin e Profetit të madh të Arabisë, që di sesi ai i mësoi të tjerët dhe si jetoi vetë, të mos ndiejë veçse nderim të thellë për atë Profet të fuqishëm, për një nga të Dërguarit më të mëdhenj të të Plotëfuqishmit. Dhe, megjithëse në atë që po ju paraqit, do të them shumë gjëra, të cilat janë të njohura për shumë njerëz, prapësëprapë, unë vetë, sa herë që i rilexoj ato, provoj një mënyrë të re admirimi e një ndjenjë të re përnderimi për mësuesin e gjithëfuqishëm arab.”
Dr. Annie Besant, The life and teachings of Muhammad, Madras, 1932, f. 4.

(Visited 78 times, 1 visits today)

You may also like

LEAVE A COMMENT