John William Draper për Profetin Muhamed


John William Draper ka thënë: Katër vjet pas vdekjes së Justinianit, në vitin 569 pas Krishtit, lindi në Mekë, të Arabisë burri, i cili më tepër se çdo njeri tjetër do të ndikonte më së shumti në rracën njerëzore… Muhamedi…”.

John William Draper, Historia e zhvillimit intelektual të Europës, Londër 1875, Botimi i parë, faqja 329-330.  

(Visited 21 times, 1 visits today)

You may also like

LEAVE A COMMENT