Dr. M. H. Duran per Profetin Muhamed


Dr. M. H. Duran, nën influencën e një shkolle misionare bëhet i krishterë. Kalon një kohë në kishën angleze. Nga viti 1939, deri më 1963 punon si prift. Në vitin 1963, ashtu sikurse vjen pranvera, atij i erdhi e Vërteta, Islami, dhe u bë musliman. “Mund të them, me gjithë forcë, se s’ka asnjë musliman

Urtësia e martesës së Profetit me shumë gra


Në përgjithësi jobesimtarët kanë pikëpamje jo të qarta mbi martesën e Pejgamberit, salallahu alejhi ue selem, dhe Islamin. Si rezultat i shumë teksteve të rreme shkruar kundër Profetit, salallahu alejhi ue selem, dhe fesë së vërtetë të zgjedhur nga Allahu, shumë prej këtyre jobesimtarëve nuk e kanë kuptuar bukurinë, praktikën, racionalizmin, vërtetësinë, mbrekullinë e Islamit

PROFETI, salallahu alejhi ue selem, DHE FEMIJËT


Njeriu më i madh që ka njohur historia është Profeti ynë, realitet ky të cilin e besojnë myslimanët, e pohojnë jomuslimanët gjithashtu nuk mund ta kundërshtojnë armiqtë. Këtë burrë nga cilido kënd që dëshiron ta studiosh, të hulumtosh rreth tij dhe të njihesh më imtësisht do të hamendesh dhe nuk gjen tjetër veçse fjalë miradije

Porosi Profetike per bashkeshortet


Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi vulen e profetve Muhamedin, mbi familjen e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Gjykimit.Allahu dhe i derguari i Tij kane nxitur qe muslimani te martohet, ne menyre qe te ruaje nderin, por edhe qe te ndertoje

Profeti Muhamed a.s la pas burra dhe jo pasuri


 Profeti a.s ndërroi jetë pasi iu shpall dhe ajeti i fundit nga Kurani fisnik:”Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj..” (Maide, 3) Tashmë ishte plotësuar legjislacioni islam, ishte plotësuar feja dhe ishin edukuar burra të cilat do të merrnin në dorë fatin e umetit.

Të kujtosh Profetin Muhamed salallahu alejhi ue selam


Këto ditë të muajit hënor rebijul euelmuslimanët në mbarë botën kujtojnë lindjen e Profetit të fundit, Muhamedit a.s. Ardhja e tij në këtë jetë shënoi fillimin e një epoke të re për mbarë njerëzimin, ashtu siç shënoi dhe fundin e revelatave hyjnore të mëparshme, duke mbyllur ciklin e vargut të gjatë të profetëve, të cilët Zoti