DITA E ASHURAS DHE DISPOZITAT RRETH SAJ


Ç’është Ashura apo, ajo që njihet tek njerëzit si ashurja apo ashure? Përgjigjen e marrim nga argumentet e fesë e jo nga llogjika e infektuar nga bestytnitë e kota që “Allahu nuk ka zbritur për të tilla pretendime asnjë lloj argumenti, vetëm se pasojnë hamendjet dhe epshet, megjithëse u erdhi  prej Zotit të tyre udhëzimi.”

Dëshmia “Muhamedi është i dërguari i Allahut”


Kuptimi i kësaj dëshmie Kjo dëshmi është shtylla e dytë e Islamit, kuptimi i saj është dituria, besueshmëria dhe bindja kategorike, se Muhamedi (a.s) është i dërguar i Allahut, deklarimi dhe nxjerrja në pah e kësaj, qartësimi i saj me fjalë dhe punë, me fjalë përmes thënies së kësaj dëshmie, ndërsa me punë përmes sjelljeve

Muhamedi dhe gënjeshtrat rreth tij


Hyrje Që kur Islami filloi të përhapë dritën e tij në lindjen e mesme, Afrikën veriore, Spanjë dhe në disa pjesë të Evropës, kisha e krishterë dhe udhëheqësit evropianë u ndjenë të kërcënuar fetarisht dhe politikisht. Misionarët e krishterë filluan të studiojnë Islamin që të përhapnin gënjeshtra dhe mashtrime rreth mësimeve të tij, dhe me

Përmendja e profetit Muhamed në shkrimet e shenjta


Nuk ka asnjë dyshim se shqyrtimi i një çështjeje kaq të gjerë brenda një hapësire kaq të shkurtër përmban vështirësi objektive brenda saj. Për këtë arsye është e nevojshme që të qartësojmë limitet e këtij studimi. Së pari do të përmendim përpjekjet e dijetarëve myslimanë për të vërtetuar profetësinë e Muhamedit (a.s.) duke u mbështetur

Dhjetë arsye për ta dashur profetin Muhamed


Për një grua myslimane si unë, është shumë e vështirë të specifikosh “dhjetë arsye për ta dashur profetin (a.s.). Kur më kërkuan të shkruaja vetëm dhjetë arsye u ndjeva e humbur. Vazhdova të mendoj se cilat prej një milion arsyeve duhet të shkruaja. Humba në karakterin e tij të madh njerëzor dhe profetik. Është me

Perandori Herakli dhe Profeti Muhamed


Detyra e Herakliut per mbrojtjen e Sirise u influencua nga vizioni i tij i “mbreterise fitimtare te nje njeriu te bere synet” dhe besimi i tij se ky burre ishte me te vertete i Derguari i Zotit. Ai nuk beri me perpjekje qe te fitonte mbi njerezit e tij per pranimin e besimit te tij.

Figura e Peofetit Muhamed nuk perdhoset


Figura e Profetit Muhamed nuk mund te perdhoset, madje as nuk mund te imagjinohet qe te dhunohet, sepse kurre nuk mundet kush te shuaje driten e Yllit qe shkelqen, e as te mbuloje diellin qe rrezaton. Muhamedi eshte profeti i fundit dhe vula e tyre, i derguar per te gjithe njerezimin, e sa here qe