Profeti Muhamed a.s la pas burra dhe jo pasuri


 Profeti a.s ndërroi jetë pasi iu shpall dhe ajeti i fundit nga Kurani fisnik:”Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj..” (Maide, 3) Tashmë ishte plotësuar legjislacioni islam, ishte plotësuar feja dhe ishin edukuar burra të cilat do të merrnin në dorë fatin e umetit.

Të kujtosh Profetin Muhamed salallahu alejhi ue selam


Këto ditë të muajit hënor rebijul euelmuslimanët në mbarë botën kujtojnë lindjen e Profetit të fundit, Muhamedit a.s. Ardhja e tij në këtë jetë shënoi fillimin e një epoke të re për mbarë njerëzimin, ashtu siç shënoi dhe fundin e revelatave hyjnore të mëparshme, duke mbyllur ciklin e vargut të gjatë të profetëve, të cilët Zoti

Martesa e hershme e Muhamedit


Për fat të keq jemi dëshmitarë të përpjekjeve të misionarëve të krishterë që janë përqendruar kryesisht në denigrimin e Islamit, sot më shumë se kurrë. Kështu, po shohim shtrembërime dhe imitime të këqija që ata po prodhojnë në përpjekje për të shpërfytyruar, manipuluar dhe abuzuar me faktet historike dhe etimologjike. Këto polemika variojnë nga absolutisht

Dashuria e vërtetë ndaj Profetit Muhamed


Nuk ka dyshim se dashuria ndaj Muhamedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, është një prej obligimeve kryesore të besimit. Ai është pishtari I rrugës së shpëtimit dhe dera e vetme për t’iu afruar Allahut. Mirëpo ç‘ nënkupton dashuria ndaj tij?  Dashuria ndaj tij nuk nënkupton rrëfimin e përrallave, fjalët që thuhen, vokalet që

Përse ka luftuar Profeti Muhamed?


Përgjigjet për këtë pyetje nje kristian i cili quhet “Tomas Karlil”: Qëllimi i këtij të dërguari para vitit 622 ka qene që të përhapi fenë e tij me urtësi dhe me këshilla të mira, dhe ka dhënë për të realizuar atë çdo mund, por ai i gjeti zullumqarët jo vetëm që refuzuan mesazhin dhe thirrjen

Koncepti i përqendrimit


عَنْ سُفيانَ بن عبدِ اللهِ – رضي الله عنه – ، قالَ : قُلتُ : يا رَسولَ اللهِ ، قُلْ لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عَنْهُ أحداً غَيرَكَ ، قال : (( قُلْ : آمَنْتُ باللهِ ، ثمَّ استقِمْ )) رواهُ مُسلم . Nga Sufjan bin Abdulla –radijallahu anhu-, transmetohet të ketë thënë: “O

Koncepti i trupit


Nga Ebu Mes’ud Ukbe bin Amri el-Ensariu, Bedri, r.a., trasmetohet se i Dërguari i Allahut, (salallahu alejhi ue selem), ka deklaruar: “Ajo që njerëzit e kanë hasur nga revelata e parë e më hershme janë fjalët: ‘nëse nuk turpërohesh bën çka të duash!” Fjalët e të Dërguarit, (salallahu alejhi ue selem), “Ajo që njerëzit e kanë hasur

Alfred Kroner per Profetin (alejhi selam)


Alfred Kroner, një ndër dijetarët më të njohur të gjeologjisë në botë, thotë: “Duke menduar më thellë rreth këtyre çështjeve dhe rreth asaj se, nga i mori Muhammedi a.s. ato njohuri, kur dihet se ai ishte beduin dhe analfabet, besoj se është e pamundur që vetë ai, të mund të sillte njohuri kaq të sakta