Kush është Profeti Islam?


Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Profeti Islam është ueb faqja e parë Islame në gjuhën shqipe e cila është e angazhuar për shpalosjen e figurës së profetit Muhamed salallahu alejhi ue selem. Ajo e filloi punën e saj në maj të vitit 2009. Kjo faqe synon që të sjellë pranë muslimanëve shqipfolës dhe

Emri i tij është Muhamed


Jusuf (Joseph) Estes Ndoshta ti që lexon këto rreshta mund të jesh i krishterë, protestant, katolik, hebre, ateist e shumë çfarë. Mund të jeshë me prirje komuniste, por mund të jeshë dhe nga ata të cilët mendojnë se demokracia është sistemi që duhet të drejtojë qytetërimet. Megjithatë, kushdo qoftë besimi yt, e sido qofshin pikpamjet

Orientalistët për Profetin Muhamed a.s


Redin Quku Opinioni dhe gjykimi i jomyslimanëve për figurën e Profetit a.s. filloi të ndryshojë gjatë gjysmës së dytë të shek. të 19-të, atëherë kur me trajtimin e çështjeve që kishin të bënin me Islamin filloi të merrej një  shkencë e re e sapodalë, orientalizmi, e cila si çdo disiplinë tjetër e ndarë tashmë nga

Streha Profetike!


Në banesën e lumtur të të Dërguarit të Allahut frynte vazhdimisht një frymë drojtjeje ndaj Allahut. Të gjitha lëvizjet që bëheshin atje, përshkoheshin nga një drojtje e vazhdueshme. Ata që mundnin t’i rroknin shikimet e Profetit (a.s.), në ato shikime në çdo kohë mundnin të ndjenin, madje, të shihnin qartë mahnitjen dhe zilinë për xhenetet

Bazat e fesë Islame


Prijësi i besimtarëve Omeri[1], Allahu qoftë i kënaqur prej tij, gjithashtu transmeton dhe thotë: Një ditë, ndërsa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpara nesh u paraqit një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zinj. Tek ai nuk dukeshin shenjat e udhëtimit dhe askush