Porosi Profetike “Mos bëj padrejtësi”


Pejgamberi salallahu alejhi ue selem na bënë me dije se njeriu gjithmonë është nën kontrollin e Allahut Fuqiplotë andaj ai nuk duhet të bëjë keq. Prej Ebu Derdasë r.a. transmentohet se Pejgamberi alejhi selam i ka thënë: Puno për Allahun sikur ti e sheh Atë, konsideroje veten në radhët e të vdekurve. Ki kujdes, ruaju nga lutja e atij që i është bërë zullum, sepse kur ai i lutet Allahut kundër teje, lutjet e tij ngrihen tek Allahu sikur flaka e zjarrit. Transmeton Ibni Asakir.

(Visited 28 times, 1 visits today)

You may also like

LEAVE A COMMENT