Selwyn Gurney Champion për profetin Muhamed


Selwyn Gurney, sipas M. D. dhe Doroty “Readings from World Religions”, Londër 1951, thotë: “Muhammedi a.s. ka shpallur fenë, të cilën e pasojnë miliona njerëz. Që nga fillimi, ndikimi i kësaj feje, vazhdimisht, është gjithnjë në rritje. Tiranët, që i besojnë vetëm forcës dhe mbështeten vetëm tek ajo, s’janë në gjendje të ndikojnë në gjeneratat e mëvonshme, ndikimi i tyre, ndihet vetëm gjatë jetës së tyre. Ne, ndërkaq, pas vdekjes së Muhammedit a.s., shohim shembujt më të ndritshëm të fitoreve, që bota s’i ka parë kurrë më parë.”

(Visited 51 times, 1 visits today)

You may also like

LEAVE A COMMENT