Vlera e Agjerimit


Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të‎‎) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Agjërimi është mburojë, andaj (agjëruesi) të mos flasë fjalë të ndyta e as të mos sillet me injorancë. Nëse dikush e sulmon ose e shan, le t’i thotë: Unë jam agjërues! – dy herë. Betohem në Atë, në Dorën e Cilit është shpirti im, se era e gojës së agjëruesit është më e mirë tek Allahu i Madhëruar sesa era e myshkut. (Allahu thotë:) Ai e lë ushqimin, pijen dhe epshin e vet për Mua, agjërimi është Imi dhe Unë shpërblej për të, ndërsa e mira shpërblehet dhjetëfish.” Buhariu 1894

(Visited 21 times, 1 visits today)

You may also like

LEAVE A COMMENT